Η περιοχή βρίσκεται νότια της πόλης του Αιγίου και σε απόσταση επτά χιλιομέτρων περίπου. Περιλαμβάνει τους ορεινούς όγκους των βουνών Μπαρμπάς, Κλωκός και το κύριο τμήμα του φαραγγιού Σελινούντα.
Έχει έκταση 117,4 χιλ. στρέμματα, ορεινό και ημιορεινό χαρακτήρα με υπερθαλάσσιο υψόμετρο που φθάνει και τα 1.777 μέτρα (κορυφή Κλωκού).
Η ποικιλομορφία της περιοχής έχει ως αποτέλεσμα την παρουσία πολλών και σημαντικών οικοτόπων (15 συνολικά) με πλούσια χλωρίδα και πανίδα.
Ως ιδιαίτερης σημασίας και αξίας τύποι βλάστησης θεωρούνται οι φυτοκοινωνίες των ασβεστολιθικών βράχων και των «στεππόμορφων» και αποψιλωμένων λιβαδιών.
Μεγάλο μέρος της περιοχής καλύπτεται από δασική βλάστηση, με σπουδαιότερα τα δάση της Κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica), της Χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) και των αείφυλλων πλατύφυλλων με κυριότερα είδη, το Πουρνάρι (Quercus coccifera), την Αριά (Q. Ilex), την Κουμαριά (Arbutus unedo), το Φιλλύκι (Phillyrea latifolia), το Σχίνο (Pistacia lentiscus). Σημαντική είναι και η παραποτάμια βλάστηση αποτελούμενη από Πλατάνι (Platanus orientalis), Ιτιά (Salix spp.), Λιγαριά (Vitex agnus castus), Πικροδάφνη (Nerium oleander) κ.α.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΕΠΟΜΕΝΗ