http://w2.minagric.gr/templates/minagric_inside/images/logo.png
Κατηγορία:ΝΗΜΑΤΩΔΟΚΤΟΝΑ
Εμπορικό Ονομα:VELUM PRIME
 Νέα έγκριση (CMS) (άρθρα 33 και 37.4) ή (άρθρα 33 και 34)
Αριθμός Εγκρισης ή Αριθμός Αδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):3057
Αρ. Πρωτοκόλλου:9542/108426
Ημ/νία Εγκρισης:29/1/2016
Ημερομηνία Λήξης:31/1/2025
  
Παρασκευαστές Δρώντος συστατικού:Bayer AG, Leverkusen, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, Leverkusen, ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Παρασκευαστής Σκευάσματος:Bayer S.A.S. - Division Crop Science (Lyon), 16, rue Jean-Marie Leclair CS 90106 Lyon Cedex 09 F-69266 ΓΑΛΛΙΑΣ
Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:
Arysta LifeScience S.A.S., Route d’Artix BP 80, Nogueres, ΓΑΛΛΙΑΣ
PHYTEUROP SA, Rue Pierre My, Zone Industrielle de Grande Champagne, Montreuil-Bellay, ΓΑΛΛΙΑΣ
ISAGRO SPA, Milano, Caldera Park, Via Caldera 21, ΜΙΛΑΝΟ, ΙΤΑΛΙΑΣ
Bayer AG (Dormagen), Chempark, Dormagen, ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
SBM Formulation S.A., Avenue Jean Foucault, C.S. 621, Zone Industrielle, Beziers, ΓΑΛΛΙΑΣ
Bayer CropScience LP, Kansas City, 8400 Hawthorn Road, Kansas City, ΗΠΑ
SCHIRM GmbH, Standort Lubeck, Mecklenburger Strasse 229, Lubeck, ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Bayer SAS - Division CropScience -Indusrial Operations- Villefranche, 1 avenue Edouard Herriot, Villefranche-Limas, ΓΑΛΛΙΑΣ
Bayer SAS - Division CropScience - Site de Marle, Rue Antoine-Laurent de Lavoisier BP 2, Marle-sur-Serre, ΓΑΛΛΙΑΣ
Cheminova Deutshland GmbH & Co.KG, Stader Elbstrabe 28, Stade, ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Bayer AG, Industriepark Hochst (Frankfurt), Industriepark Hochst, Frankfurt, ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Schirm GmbH, Schonebeck /Elbe, Geschwister-Scholl-Strasse 127, Schonebeck /Elbe, ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Συσκευαστές:
Bayer SAS - Division CropScience - Site de Marle, Rue Antoine-Laurent de Lavoisier BP 2, Marle-sur-Serre, ΓΑΛΛΙΑΣ
Bayer CropScience S.L., ΙΣΠΑΝΙΑΣ
Κάτοχος της Εγκρισης:BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΘΗΝΑ 15125
Υπεύθυνος για την τελική Συσκευασία και Σήμανση:
Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΘΗΝΑ 15125
Υπεύθυνος επικοινωνίας:BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΘΗΝΑ 15125
Μορφή:SC αιώρημα συμπυκνωμένο
Συσκευασία:-Είδος-Μέγεθος-Υλικό: Φιάλες/Δοχεία. 50 κ.εκ. έως 10 λίτρα. HDPE.
Βοηθητικές ουσίες:64.27% β/β
Εγγυημένη Σύνθεση:
fluopyram 40 % β/οΚαθαρότητα: 96.5 %
 
Σημάνσεις: GHS09, Επικίνδυνο για το περιβάλλον
Στόχος:Το Velum Prime περιέχει τη νέα δραστική ουσία fluopyram και καταπολεμά τους νηματώδεις και το ωίδιο σε ευρύ φάσμα υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Το fluopyram παρουσιάζει έντονη δράση εναντίον των ενηλίκων των νηματωδών. Επιπλέον προκαλεί καθυστέρηση στην ανάπτυξη των αβγών τα οποία βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και περιορίζει την εκκόλαψή τους. Σε βιοχημικό επίπεδο παρουσιάζει ένα νέο τρόπο δράσης καθώς παρεμποδίζει τη μιτοχονδριακή αναπνοή μπλοκάροντας τη μεταφορά των ηλεκτρονίων στην αναπνευστική αλυσίδα του Succinate Quinone Reductase (σύμπλοκο II- παρεμποδιστής SQR). Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται περίπου 30 λεπτά μετά την εφαρμογή καθώς οι νηματώδεις αρχίζουν να κινούνται πιο αργά ενώ μετά από 1-2 ώρες τελικά παραλύουν εντελώς. Επιπλέον, το fluopyram έχει μυκητοκτόνο δράση και παρουσιάζει διεισδυτική δράση, διελασματική κίνηση καθώς και ακροπέταλη κίνηση μέσω των αγγείων του ξύλου. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη μιτοχονδριακή αναπνοή μπλοκάροντας τη μεταφορά των ηλεκτρονίων στην αναπνευστική αλυσίδα του Succinate DeHydrogenase (σύμπλοκο II – παρεμποδιστής SDH). Το fluopyram δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση και την ανάπτυξη των σπορίων καθώς και την ανάπτυξη του μυκηλίου. Η δράση του fluopyram εναντίον των μυκήτων έχει διάρκεια από 30 έως 60 ημέρες.
Αρχείο:http://wwww.minagric.gr/greek/data/VELUM-PRIME-tr20-fasma-minor-pHI-meletes-3057.pdf
 Αλλα Εμπορικά Ονόματα:
965510/11/2020χορήγηση έγκρισης 120 ημερών από 10/11/2020 έως 31/1/2021 εντός της Π.Ε.Εβρου για την αντιμετώπιση του νηματώδη Ditylenchus dipsaci στην καλλιέργεια του σκόρδουΣΚΟΡΔΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥhttp://wwww.minagric.gr/greek/data/VELUM-PRIME-tr20-120d-garlic-3057.pdf#
986930/9/2020Τροποποίηση της έγκρισης ως προς την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΥΠΑΙΘΡΟΥhttp://wwww.minagric.gr/greek/data/VELUM-PRIME-tr20-fasma-minor-pHI-meletes-3057.pdf#
986930/9/2020Τροποποίηση της έγκρισης ως προς το φάσμα δράσης (άρθρο 51) ttp://wwww.minagric.gr/greek/data/VELUM-PRIME-tr20-fasma-minor-pHI-meletes-3057.pdf#http://wwww.minagric.gr/greek/data/VELUM-PRIME-tr20-fasma-minor-pHI-meletes-3057.pdf#
986930/9/2020Τροποποίηση της έγκρισης ως προς την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις (άρθρο 51) http://wwww.minagric.gr/greek/data/VELUM-PRIME-tr20-fasma-minor-pHI-meletes-3057.pdf#
986930/9/2020Διεύρυνση φάσματος δράσης σε ήσσονος σημασίας χρήση (άρθρο 51)ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΥΠΑΙΘΡΟΥhttp://wwww.minagric.gr/greek/data/VELUM-PRIME-tr20-fasma-minor-pHI-meletes-3057.pdf#
926218/9/2020Τροποποίηση της έγκρισης ως προς το φάσμα δράσης (άρθρα 33 και 45)ΦΡΑΟΥΛΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥhttp://wwww.minagric.gr/greek/data/VELUM-PRIME-tr20-periekt-tech-do-egg-meg-kathg-fasma-eidikes-clp-pHI-3057.pdf#
926218/9/2020Τροποποίηση της έγκρισης ως προς το μέγεθος συσκευασίας  http://wwww.minagric.gr/greek/data/VELUM-PRIME-tr20-periekt-tech-do-egg-meg-kathg-fasma-eidikes-clp-pHI-3057.pdf#
926218/9/2020Τροποποίηση της έγκρισης ως προς την ταξινόμηση (CLP) και επισήμανση του σκευάσματος (τις δηλώσεις προφύλαξης) http://wwww.minagric.gr/greek/data/VELUM-PRIME-tr20-periekt-tech-do-egg-meg-kathg-fasma-eidikes-clp-pHI-3057.pdf#
926218/9/2020Τροποποίηση της έγκρισης ως προς την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις (άρθρα 33 και 45) http://wwww.minagric.gr/greek/data/VELUM-PRIME-tr20-periekt-tech-do-egg-meg-kathg-fasma-eidikes-clp-pHI-3057.pdf#
926218/9/2020Τροποποίηση έγκρισης ως προς την κατηγορία και τον τρόπο δράσης και τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί http://wwww.minagric.gr/greek/data/VELUM-PRIME-tr20-periekt-tech-do-egg-meg-kathg-fasma-eidikes-clp-pHI-3057.pdf#
926218/9/2020Τροποποίηση έγκρισης ως προς το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν http://wwww.minagric.gr/greek/data/VELUM-PRIME-tr20-periekt-tech-do-egg-meg-kathg-fasma-eidikes-clp-pHI-3057.pdf#
926218/9/2020Τροποποίηση έγκρισης ως προς την περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία, τις τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο. http://wwww.minagric.gr/greek/data/VELUM-PRIME-tr20-periekt-tech-do-egg-meg-kathg-fasma-eidikes-clp-pHI-3057.pdf#
926218/9/2020Τροποποίηση της έγκρισης ως προς την εγγυημένη σύνθεση  http://wwww.minagric.gr/greek/data/VELUM-PRIME-tr20-periekt-tech-do-egg-meg-kathg-fasma-eidikes-clp-pHI-3057.pdf#
233121/2/2020Χορήγηση άδειας παράλληλης εισαγωγής από ΙΤΑΛΙΑ στην ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ http://wwww.minagric.gr/greek/data/VELUM-PRIME-tr20-parallel-FLISH-IT-3057.pdf#
1116921/10/2019χορήγηση έγκρισης 120 ημερών από 01/10/2019 έως 28/1/2020 εντός της Π.Ε.ΕβρουΣΚΟΡΔΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥhttp://wwww.minagric.gr/greek/data/VELUM-PRIME-tr19-120d-garlic-3057.pdf#
11925/2/2019Τροποποίηση της έγκρισης ως προς το φάσμα δράσης  http://wwww.minagric.gr/greek/data/VELUM-PRIME-tr19-par-erg-par-do-meg-fasma-fytotoxi-clp-pHI-3057.pdf#
11925/2/2019Τροποποίηση της έγκρισης ως προς τα εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.  http://wwww.minagric.gr/greek/data/VELUM-PRIME-tr19-par-erg-par-do-meg-fasma-fytotoxi-clp-pHI-3057.pdf#
11925/2/2019Τροποποίηση της έγκρισης ως προς το μέγεθος συσκευασίας  http://wwww.minagric.gr/greek/data/VELUM-PRIME-tr19-par-erg-par-do-meg-fasma-fytotoxi-clp-pHI-3057.pdf#
11925/2/2019Τροποποίηση της έγκρισης ως προς την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις  http://wwww.minagric.gr/greek/data/VELUM-PRIME-tr19-par-erg-par-do-meg-fasma-fytotoxi-clp-pHI-3057.pdf#
11925/2/2019Τροποποίηση έγκρισης ως προς τις οδηγίες χρήσεις, την κατηγορία και τον τρόπο δράσης http://wwww.minagric.gr/greek/data/VELUM-PRIME-tr19-par-erg-par-do-meg-fasma-fytotoxi-clp-pHI-3057.pdf#
11925/2/2019Τροποποίηση έγκρισης ως προς τα στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους http://wwww.minagric.gr/greek/data/VELUM-PRIME-tr19-par-erg-par-do-meg-fasma-fytotoxi-clp-pHI-3057.pdf#
11925/2/2019Τροποποίηση της έγκρισης ως προς τις πρώτες βοήθειες  http://wwww.minagric.gr/greek/data/VELUM-PRIME-tr19-par-erg-par-do-meg-fasma-fytotoxi-clp-pHI-3057.pdf#
11925/2/2019Τροποποίηση της έγκρισης ως προς την ταξινόμηση (CLP) και επισήμανση του σκευάσματος  http://wwww.minagric.gr/greek/data/VELUM-PRIME-tr19-par-erg-par-do-meg-fasma-fytotoxi-clp-pHI-3057.pdf#
90343/9/2018χορήγηση έγκρισης 120 ημερών από 01/10/2018 έως 28/1/2019 εντός της Π.Ε.ΕβρουΣΚΟΡΔΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥhttp://wwww.minagric.gr/greek/data/VELUM-PRIME-tr18-120d-garlic-3057.pdf#
136951/3/2018Τροποποίηση της έγκρισης ως προς τα εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.  http://wwww.minagric.gr/greek/data/VELUM-PRIME-tr18-erg-par-do-3057.pdf#
1058718/11/2016Τροποποίηση της έγκρισης ως προς τα εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.  http://wwww.minagric.gr/greek/data/VELUM-PRIME-tr16-par-erg-par-do-par-egr-par-sysk-meg-3057.pdf#
1058718/11/2016Τροποποίηση έγκρισης ως προς τα τα στοιχεία επικοινωνίας του κατόχου της έγκρισης (ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας) http://wwww.minagric.gr/greek/data/VELUM-PRIME-tr16-par-erg-par-do-par-egr-par-sysk-meg-3057.pdf#
1058718/11/2016Τροποποίηση της έγκρισης ως προς τα εργοστάσια παρασκευής και τα εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος  http://wwww.minagric.gr/greek/data/VELUM-PRIME-tr16-par-erg-par-do-par-egr-par-sysk-meg-3057.pdf#
1058718/11/2016Αλλαγή του παρασκευαστή Bayer S.A.S., Bayer CropScience, ΓΑΛΛΙΑΣ http://wwww.minagric.gr/greek/data/VELUM-PRIME-tr16-par-erg-par-do-par-egr-par-sysk-meg-3057.pdf#
1058718/11/2016Τροποποίηση της έγκρισης ως προς το μέγεθος συσκευασίας  http://wwww.minagric.gr/greek/data/VELUM-PRIME-tr16-par-erg-par-do-par-egr-par-sysk-meg-3057.pdf#
1058718/11/2016Αλλαγή του παρασκευαστή της δ.ο. ως προς την επωνυμία του παρασκευαστή της δ.ο. http://wwww.minagric.gr/greek/data/VELUM-PRIME-tr16-par-erg-par-do-par-egr-par-sysk-meg-3057.pdf#
945229/1/2016Οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με τον Κανονισμό 1107/2009 (άρθρα 33 και 37.4) μετά την έγκριση από ΙΤΑΛΙΑ http://wwww.minagric.gr/greek/data/VELUM-PRIME-3057.pdf#
Καλλιέργειες Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερώνΑπαγόρευση χρήσης από:
ΒΙΟΜ/ΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜ/ΚΑ ΦΥΤΑΚΑΠΝΟΣ Μη εφαρμόσιμο 
ΒΟΛΒΟΙ ΚΑΙ ΡΙΖΩΜΑΤΑΠΑΤΑΤΕΣ Μη εφαρμόσιμο 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚ.ΑΓΓΟΥΡΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ1  
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚ.ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ3  
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚ.ΚΟΛΟΚΥΘΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ3  
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚ.ΚΟΛΟΚΥΘΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ1  
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚ.ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ3  
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚ.ΠΕΠΟΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ3  
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚ.ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ3  
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚ.ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ3  
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠ.ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Μη εφαρμόσιμο 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠ.ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Μη εφαρμόσιμο 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠ.ΚΑΡΟΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Μη εφαρμόσιμο 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠ.ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Μη εφαρμόσιμο 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠ.ΚΟΛΟΚΥΘΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Μη εφαρμόσιμο 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠ.ΚΟΛΟΚΥΘΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Μη εφαρμόσιμο 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠ.ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Μη εφαρμόσιμο 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠ.ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Μη εφαρμόσιμο 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠ.ΠΕΠΟΝΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Μη εφαρμόσιμο 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠ.ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Μη εφαρμόσιμο 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠ.ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Μη εφαρμόσιμο 
ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ ΘΕΡΜ.ΦΡΑΟΥΛΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Μη εφαρμόσιμο 
ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ-ΑΠΟΞΗΡ.ΟΠΩΡΕΣΜΠΑΝΑΝΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ14  Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής