http://w2.minagric.gr/templates/minagric_inside/images/logo.png
Κατηγορία:ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ
Εμπορικό Ονομα:NATURALIS
 Νέα έγκριση (CMS) (άρθρα 33 και 37.4) ή (άρθρα 33 και 34)
Αριθμός Εγκρισης ή Αριθμός Αδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):14531
Αρ. Πρωτοκόλλου:7324/85338
Ημ/νία Εγκρισης:31/7/2015
Ημερομηνία Λήξης:30/4/2021
  
Παρασκευαστές Δρώντος συστατικού:CBC (Europe) S.r.l., Via Zanica 25, Grassobbio (BG), ΙΤΑΛΙΑΣ
Παρασκευαστής Σκευάσματος:CBC (Europe) S.r.l., Via Zanica 25 Grassobbio (BG) 24050 ΙΤΑΛΙΑΣ
Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:
I.R.C.A. Services S.P.A., S.S. Cremasca 591, N10, Fornovo S.G. (BG), ΙΤΑΛΙΑΣ
Συσκευαστές:
I.R.C.A. Services S.P.A., S.S. Cremasca 591, N10, Fornovo S.G. (BG), ΙΤΑΛΙΑΣ
AGROTECHNICA ΥΙΟΙ ΕΛ. ΚΕΚΡΙΔΗ & ΣΙΑ OBEE, BΙ.ΠΕ.Θ.-ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ, Τ.Θ. 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κάτοχος της Εγκρισης:CBC (Europe) S.r.l., Via Zanica 25 Grassobbio (BG) 24050 ΙΤΑΛΙΑΣ
Υπεύθυνος για την τελική Συσκευασία και Σήμανση:
Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:BIOGARD GREECE Ε.Π.Ε., Λεωφ. Κηφισίας 18 ΑΘΗΝΑ 115 26
Υπεύθυνος επικοινωνίας:BIOGARD GREECE Ε.Π.Ε., Λεωφ. Κηφισίας 18 ΑΘΗΝΑ 115 26
Μορφή:OD Ελαιώδες εναιώρημα
Συσκευασία:-Είδος-Μέγεθος-Υλικό: Φιάλη 50 κ.εκ. HDPE ή COEX Φιάλη 100 κ.εκ. HDPE ή COEX Φιάλη 250 κ.εκ. HDPE ή COEX Φιάλη 500 κ.εκ. HDPE ή COEX Φιάλη 1 λίτρο HDPE ή COEX Φιάλη 2 λίτρα HDPE ή COEX Μπιτόνι 5 λίτρα HDPE ή COEX Μπιτόνι 10 λίτρα HDPE ή COEX
Βοηθητικές ουσίες:100% β/β
Εγγυημένη Σύνθεση:
beauveria bassiana strain atcc 74040 0.019 % β/ο 
 
Σημάνσεις: -
Στόχος:Το Naturalis δρα δι’ επαφής, με απ’ ευθείας εντομοπαθογόνο δράση που περιγράφεται κατωτέρω. ‘Όπως και άλλοι εντομοπαθογόνοι μύκητες, η Beauveria bassiana προσβάλλει τα έντομα ξενιστές κυρίως με μόλυνση του περιβλήματος των. Τα κονίδια της B. bassiana προσφύονται στο περίβλημα του εντόμου μέσω υδρόφοβης αλληλεπίδρασης μεταξύ του τοιχώματος του σπορίου και των λιπιδίων του περιβλήματος. Μια πρωτεϊνη υδροφοβικού τύπου και ορισμένα ένζυμα βοηθούν στη διαδικασία πρόσφυσης. Η βλάστηση των κονιδίων και η επακόλουθη επιτυχής μόλυνση εξαρτώνται από μια σειρά παραγόντων, π.χ. ευαισθησία και στάδιο ανάπτυξης του ξενιστή και ορισμένων περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως βέλτιστη θερμοκρασία και υγρασία. Πριν από τη διείσδυση, οι βλαστικοί σωλήνες μπορούν να σχηματίσουν υφές και μολυσματικές εκζεματώσεις. Η διαδικασία διείσδυσης λαμβάνει χώρα με μηχανικά μέσα και με την παραγωγή διαφόρων ενζύμων που περιλαμβάνουν πρωτεϊνάσες, χιτινάσες και λιπάσες οι οποίες αποδομούν το περίβλημα του εντόμου. Μετά τη διείσδυση ο μύκητας εισβάλλει το σώμα του ξενιστή, γεγονός που συνοδεύεται από διάφορες δράσεις του ανοσοποιητικού συστήματος του ξενιστή. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μόλυνσης, η Beauveria bassiana παράγει πρωτεολυτικά ένζυμα και τοξίνες, ενώ το έντομο ξενιστής αντιδρά με κυτταρικές και λεμφικές εκκρίσεις. Μέσα στο σώμα του εντόμου, ο μύκητας πολλαπλασιάζεται και παράγει βλαστοσπόρια, ή ζυμοκύτταρα, τα οποία κατανέμονται παθητικά στα αιμολεμφικά υγρά. Τα ένζυμα αρχίζουν να καταστρέφουν τις εσωτερικές δομές του εντόμου ξενιστή προκαλώντας νοσηρότητα μέσα σε 36 έως 72 ώρες. Η μειωμένη διατροφή και ακινησία είναι γρήγορα εμφανείς, και το έντομο πεθαίνει μέσα σε 4 έως 10 ημέρες μετά τη μόλυνση. Ο χρόνος μέχρι τον θάνατο εξαρτάται από είδος του εντόμου, την ηλικία και την κονιδιακή δόση. Μετά τον θάνατο το εντόμου, ο μύκητας ξεκινά τη σαπροφυτική του ανάπτυξη: τα βλαστοσπόρια μετατρέπονται σε μυκήλια, τα οποία αναφύονται δια μέσου του περιβλήματος. Αερομεταφερόμενα κονίδια σχηματίζονται στην επιφάνεια του θανατωθέντος εντόμου, αναπτύσσοντας τη χαρακτηριστική άσπρη μούχλα. Η παραγωγή σπορίων λαμβάνει χώρα μόνο σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Η δραστικότητα του Naturalis κατά των Διπτέρων: Tephritidae (μύγα κερασιάς, μύγα Μεσογείου και δάκος) περιλαμβάνει δύο διαφορετικούς τρόπους δράσης: 1) δι’ επαφής κατά των τέλειων εντόμων όπως περιγράφηκε προηγούμενα. 2) εντομοαπωθητική δράση κατά των θηλέων: Πρόσφατα η αποτελεσματικότητα του βιολογικού εντομοκτόνου Naturalis με βάση την Beauveria bassiana στέλεχος ATCC 74040 κατά της μύγας Μεσογείου Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) αξιολογήθηκε σε εργαστηριακά πειράματα και πειράματα στον αγρό (Ortu κ.ά., 2009). Κάτω από εργαστηριακές συνθήκες, το βιολογικό εντομοκτόνο προστάτευσε αποτελεσματικά τα φρούτα από ωοθεσίες της μύγας Μεσογείου όταν καλύφθηκαν ομοιόμορφα με ψεκαστικό διάλυμα του Naturalis. Σε επιλεγμένους εργαστηριακούς βιοελέγχους, τα θηλυκά της μύγας Μεσογείου άφησαν 5 και 3 φορές περισσότερα αυγά αντίστοιχα σε μη ψεκασμένα φρούτα και σε φρούτα που ψεκάστηκαν με αδρανείς βοηθητικές ουσίες του βιολογικού εντομοκτόνου, έναντι των φρούτων που ψεκάστηκαν με το βιολογικό εντομοκτόνο αυτό καθ’ εαυτό. Επί πλέον, τα θηλυκά δεν έκαναν διάκριση για να ωοθετήσουν είτε σε μη ψεκασμένα φρούτα είτε σε ψεκασμένα με βοηθητικές ουσίες φρούτα, υποδηλώνοντας ότι οι αδρανείς βοηθητικές ουσίες δεν επιδρούν εντομοαπωθητικά στα θηλυκά της C. capitata. Τα τέλεια έντομα προσγειώθηκαν αδιακρίτως και σε μη ψεκασμένα φρούτα και σε φρούτα που ψεκάστηκαν με το βιολογικό εντομοκτόνο, και οι μύγες Μεσογείου δεν φάνηκε να απωθούνται από χημικές ενώσεις ή μυκητιακές δομές της B. bassiana. Ωστόσο, σε μη επιλεγμένες εργαστηριακές δοκιμές παρατηρήθηκαν σημαντικά περισσότερα τσιμπήματα ανά φρούτο σε μη ψεκασμένα φρούτα παρά σε φρούτα που ψεκάστηκαν με το βιολογικό εντομοκτόνο, υποδηλώνοντας ότι τα θηλυκά της μύγας Μεσογείου προτιμούν μη ψεκασμένα φρούτα για να ωοθετήσουν έναντι των φρούτων που είχαν ψεκαστεί με το προϊόν. Κείμενο για την ετικέτα: Το NATURALIS είναι βιο-εντομοκτόνο που περιέχει ζωντανά σπόρια του μύκητα Beauveria bassiana στέλεχος ATCC 74040. Το στέλεχος αυτό απαντά στη φύση και δεν είναι γενετικά τροποποιημένο για την καταπολέμηση διαφόρων ειδών εντόμων και ακάρεων που προσβάλλουν φρούτα, λαχανικά και καλλωπιστικά φυτά. Δρα κυρίως δι΄επαφής και επίσης εμφανίζει επιβραδυντική δράση στην ωοθεσία των διπτέρων που προσβάλλουν τα φρούτα. Τα κονίδια του μύκητα Beauveria bassiana στέλεχος ATCC 74040 προσκολλώνται στο περίβλημα των εντόμων και ακάρεων, βλαστάνουν και διεισδύουν διαχέοντας τον μύκητα μέσα στην ξενιστή. Ο θάνατος των εντόμων οφείλεται στη μηχανική εξάπλωση του μυκηλίου, με συνέπεια τη απώλεια νερού και θρεπτικών στοιχείων από το έντομο, σε συνδυασμό με την έκκριση ενζύμων υδρόλυσης. Το NATURALIS καταπολεμά τέλεια έντομα και ιδιαίτερα τα πρώιμα στάδια (αυγά και προνύμφες) των αλευρωδών, θριπών, τετρανύχων, διπτέρων, ψύλλας αχλαδιάς, σιδηροσκωλήκων και ορισμένων ειδών αφίδων, τα οποία προσβάλλουν φρούτα, λαχανικά και καλλωπιστικά φυτά σε θερμοκήπια και στο ύπαιθρο.
Αρχείο:http://wwww.minagric.gr/greek/data/NATURALIS-OD-14531.pdf
 Αλλα Εμπορικά Ονόματα:
622126/6/2020Τροποποίηση έγκρισης ως προς τη διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης http://wwww.minagric.gr/greek/data/NATURALIS-tr20-katoxo-14531.pdf#
119328/11/2019Τροποποίηση της έγκρισης ως προς την ημερομηνία λήξης  http://wwww.minagric.gr/greek/data/NATURALIS-tr19-lhxh-14531.pdf#
99567/10/2019Αλλαγή υπεύθυνου επικοινωνίας INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε http://wwww.minagric.gr/greek/data/NATURALIS-tr19-yp-ep-da-14531.pdf#
99567/10/2019Αλλαγή του υπεύθυνου για τη διάθεση στην αγορά INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε http://wwww.minagric.gr/greek/data/NATURALIS-tr19-yp-ep-da-14531.pdf#
732431/7/2015Οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με τον Κανονισμό 1107/2009 (άρθρα 29, 33 και 37.4) http://wwww.minagric.gr/greek/data/NATURALIS-OD-14531.pdf#
Καλλιέργειες Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερώνΑπαγόρευση χρήσης από:
ΑΜΠΕΛΙΑΜΠΕΛΙ  
ΒΟΛΒΟΙ ΚΑΙ ΡΙΖΩΜΑΤΑΠΑΤΑΤΕΣ  
ΕΛΙΑΕΛΙΑ  
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗΓΚΡΕΙΠ ΦΡΟΥΤ  
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗΚΙΤΡΙΑ  
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗΚΟΥΜ ΚΟΥΑΤ  
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗΛΕΜΟΝΙΑ  
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ  
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗΝΕΡΑΤΖΙΑ  
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗΠΕΡΓΑΜΟΝΤΟ  
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ  
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗΦΡΑΠΑ  
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ  
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ  
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚ.ΑΓΓΟΥΡΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ  
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚ.ΑΝΤΙΔΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ  
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚ.ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ  
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚ.ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ  
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚ.ΚΟΛΟΚΥΘΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ  
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚ.ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ  
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚ.ΜΑΡΟΥΛΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ  
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚ.ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ  
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚ.ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ  
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚ.ΠΕΠΟΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ  
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚ.ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ  
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚ.ΡΑΔΙΚΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ  
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚ.ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ  
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠ.ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ  
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠ.ΑΝΤΙΔΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ  
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠ.ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ  
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠ.ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ  
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠ.ΚΟΛΟΚΥΘΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ  
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠ.ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ  
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠ.ΜΑΡΟΥΛΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ  
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠ.ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ  
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠ.ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΥΠΑΙΘΡΟΥ  
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠ.ΠΕΠΟΝΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ  
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠ.ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ  
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠ.ΡΑΔΙΚΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ  
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠ.ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ  
ΜΗΛΟΕΙΔΗΑΧΛΑΔΙΑ  
ΜΗΛΟΕΙΔΗΜΗΛΙΑ  
ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ ΘΕΡΜ.ΦΡΑΟΥΛΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ  
ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ-ΑΠΟΞΗΡ.ΟΠΩΡΕΣΛΩΤΟΣ  
ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ-ΑΠΟΞΗΡ.ΟΠΩΡΕΣΦΡΑΟΥΛΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ  
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑΒΕΡΙΚΟΚΙΑ  
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ  
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑΚΕΡΑΣΙΑ  
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑΡΟΔΑΚΙΝΙΑ  
ΨΥΧΑΝΘΗΦΑΣΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ  
ΨΥΧΑΝΘΗΦΑΣΟΛΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ  Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής