ΚΑΜΠΙΑ ΤΟΥ ΠΕΥΚΟΥ


Εικ.4 . Κύλινδρος αβγών


Εικ. 5. Ώριμες προνύμφες


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΤΖΗΣ

e-mail: avtzis@teikav.edu.gr

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

 


Η προνύμφη του τρίτου σταδίου είναι τριχωτή, σχηματίζει πιο πυκνή φωλιά και από το στάδιο αυτό αρχίζει και ο κνησμός.
Η προνύμφη του τετάρτου σταδίου κινείται προς την κορυφή και σχηματίζει την γνωστή τελική φωλιά (Εικ. 1). Στην τελική φωλιά συγκεντρώνονται προνύμφες από πολλές οικογένειες (κυλίνδρους αβγών) του ίδιου δένδρου.
Η διαχείμαση πραγματοποιείται στο στάδιο της προνύμφης. Η βιολογία της πευκοκάμπιας χαρακτηρίζεται από τον σχηματισμό μιας λιτανείας από το δένδρο προς το έδαφος την άνοιξη (Εικ. 2). Ο τόπος νύμφωσης, ο οποίος πρέπει να είναι ένα προσήλιο διάκενο ή ανάχωμα (πρανές) δρόμου, αναζητείται από την οδηγό. Το έδαφος στις θέσεις αυτές πρέπει να είναι χαλαρό και γυμνό ώστε να διευκολύνεται η διείσδυση των προνυμφών σε αυτό. Η νύμφωση γίνεται σε βάθος 5-10 εκατ. Η παραπέρα εξέλιξη της προνύμφης διακόπτεται από μία διάπαυση, η οποία διαρκεί τόσο περισσότερο, όσο λιγότερο διήρκεσε το προνυμφικό στάδιο, ώστε να εξασφαλιστεί η μονοετής διάρκεια του βιολογικού κύκλου. Υπάρχει όμως περίπτωση η διάπαυση αυτή να διαρκέσει 2, 3 ή και 4 ακόμα χρόνια. Αυτό συμβαίνει όταν στο τέλος της κανονικής διάπαυσης επικρατήσουν πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
Από το βομβύκιο θα βγει η πεταλούδα, η οποία μετά τη σύζευξη θα αφήσει αβγά, αρχίζοντας έτσι ένα νέο βιολογικό κύκλο, μια νέα γενιά.

Ζημίες
Η τροφική δραστηριότητα των προνυμφών μπορεί να προκαλέσει απώλεια αύξησης της τάξης του 20-45%. Εκτός όμως από την σοβαρή αυτή απώλεια, η οποία μπορεί να οδηγήσει και στη νέκρωση ακόμη νεαρών δενδρυλλίων, υπάρχει και το πρόβλημα υγείας, το οποίο προέρχεται από τα τριχίδια των προνυμφών. Αυτά μπορούν να προκαλέσουν στον άνθρωπο εκζέματα, διάφορα εξανθήματα, αναπνευστικές διαταραχές και προβλήματα στην όρασή του.


Καταπολέμηση
1. Μηχανική. 0 τρόπος αυτός καταπολέμησης της πευκοκάμπιας, απόλυτα φιλικός προς το περιβάλλον, συνίσταται στο κόψιμο και κάψιμο της φωλιάς.
2. Χημική. Τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκαν νέα αποτελεσματικά εντομοκτόνα, τα οποία έχουν σαν βάση το Diflubenzuron. Αυτά επηρεάζουν τη σύνθεση της χιτίνης, με αποτέλεσμα το έντομο να μην είναι σε θέση να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της εξέλιξής του, και να νεκρώνεται (Αβτζής 1989).
3. Βιολογική. Αυτή επιτυγχάνεται με τη χρήση βιο-παρασκευασμάτων με βάση το βακτήριο Bacillus thurigiensis. Η δράση τους στηρίζεται στην παραγωγή μιας κρυσταλλικής δενδοτοξίνης, η οποία σχηματίζεται κατά την πορεία της σποριογέννεσης.
4. Σεξουαλικές προσελκυστικές ουσίες (φερομόνες). Με τη βοήθεια των ουσιών αυτών, είναι δυνατό, χρησιμοποιώντας ειδικές παγίδες, να προσελκυσθούν και να παγιδευτούν τα αρσενικά μιας περιοχής.

Βιβλιογραφία
-Αβτζής, Ν. 1983. Εξάπλωση της πιτυοκάμπης (Thaumetopoea pityocampaSchiff.) στον Ελληνικό χώρο. Δασική 'Ερευνα, τευχος 2, (ΙV), 137-144.
-Avtzis, Ν. 1986. Development of Thaumetopoea pityocampaSchiff. (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) in relation to food consumption. Forest ecology and management, 15: 65-68.
-Αβτζής, Ν. 1989. Καταπολέμηση των λεπιδοπτέρων Lymantria dispar (L.) και Thaumetopoea pityocampa(Schiff) με το παρασκεύασμα XRD-473 5% σε σύγκριση προς το Dimilin 25 W.P. Δασική 'Ερευνα, τεύχος Χ,ΙΙ, σελ. 185-191.
-Kαϊλίδης, Δ. 1986. Δασική Εντομολογία, Θεσσαλονίκη, τρίτη έκδοση, σελίδες 397
-Schwenke, W. 1978. Die Forstschadlinge Europas. 3. Band: Schmetterlinge, Paul Parey Verlag, Hamburg und Berlin, s. 467


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ