ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

Έτος ίδρυσης: 1974
Έκταση πυρήνα: 4.900 εκτ.
Έκταση περιφερειακής ζώνης: 14.570 εκτ.
Τα ελληνικά τμήματα της Μικρής και της Μεγάλης Πρέσπας και οι πλευρές των βουνών Τρικλάρι και Βαρνούντα που βλέπουν σ'αυτές, ορίζουν το χώρο του δρυμού.
Ο πυρήνας του, που εκτείνεται σε ολόκληρη τη Μικρή Πρέσπα και ελάχιστες παραλίμνιες εκτάσεις, δίνει στο δρυμό την ταυτότητα ενός μοναδικού υγρότοπου που χαρακτηρίσθηκε από τη Συνθήκη Ραμσάρ σε Διεθνή Προστατευόμενο Υγρότοπο (1973) και κυρώθηκε απ' τη χώρα μας με το Ν.Δ. 191/1974. Το γεωλογικό υπόβαθρο αποτελείται από πετρώματα ασβεστολιθικά, αλουβιακά και λιγότερο γνευσιακά και γρανιτικά. Υψομετρικά ο δρυμός αρχίζει από τα 850 μέτρα (επιφάνεια των λιμνών) και φθάνει στα 2120 μ. κοντά στην κορυφή του Βαρνούντα.
Στα χαμηλά υψόμετρα κυριαρχούν δρυοδάση από τα είδη Quercus pubescens, Q. conferta, Q. macedonica, Q. cerris και Q. dalechampii και μικρά φυλλοβόλα δάση από είδη γαύρων (Carpinus betulus, C. orientalis), σφενδάμνων, οστρυάς, σκλήθρου, της τρέμουσας λεύκας (Populus tremula) και του βόρειου είδους Betula verrucosa (σημύδα). Από τα καθαρά μεσογειακά είδη συναντώνται, σε προσήλιες ασβεστολιθικές βραχώσεις, η αγριοφυστικιά και η εφέδρα. Ψηλότερα εκτείνονται δάση οξυάς (Fagus silvatica και F. moesiaca). Σε μικρό ποσοστό υπάρχουν τα έλατα Abies alba και Abies borissii regis. Μέσα στα δάση και στα διάκενά τους αναπτύσσεται το πυξάρι και λιγότερο τα κέδρα Juniperus communis και J. nanna. Αξίζει να αναφερθεί μια ηλικιωμένη συστάδα Juniperus excelsa, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Ψαράδες.
Η ποώδης βλάστηση αποτελείται από υπαλπικά είδη των γενών Festuca, Brachypodium, Trifolium, Lathyrus, Lotus, Campanula, Gallium, πολλά ορχεοειδή και άλλα. Άφθονη είναι η Gentiana lutea και στις υγρές θέσεις η Galtha laeta και το Varatrum album ssp. flavum. Ένα από τα λίγα ενδημικά είδη που έχουν επισημανθεί είναι η Cantaurea prespana. Στα υγρά παραλίμνια λιβάδια αφθονούν τα είδη Phragmites communis, Schenoplectus tabernomontani, Iris pseudacorus, είδη Jancus, Typha, Trifolium. Μέσα στα νερά αναπτύσσονται τα υδρόβια Apium nodiflorum, Myriophyllum spicatum, όπου τα ψάρια γεννούν τα αυγά τους, Sparganium, Potamogeton και αποικίες νούφαρων (Nuphar luteum, Nymphaea alba).


Ο Εθνικός Δρυμός και ιδιαίτερα η Μικρή Πρέσπα είναι ένας από τους σπουδαιότερους διεθνούς σημασίας υδροβιότοπους της Ελλάδας, αναφορικά με την ποικιλία και τους πληθυσμούς των αναπαραγόμενων υδρόβιων πουλιών. Ο Δρυμός φιλοξενεί σημαντικές μικτές αποικίες από ερωδιούς, κορμοράνους κ.α., όπως π.χ. λαγγόνες (Phalacrocorax pygmaeus), πλαταλέες (Platalea leucorodia) κ.λ.π. Αυτή είναι η μόνη περιοχή στην Ελλάδα όπου φωλιάζουν μαζί τα δύο ευρωπαϊκά είδη πελεκάνων, ο αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus) και ο ροδοπελεκάνος (Pelecanus onocrotalus), καθώς και η σταχτόχηνα (Anser anser) και ο χηνοπρίστης (Mergus merganser). Επίσης εδώ φωλιάζουν αρκετά είδη πάπιας, παρυδάτιων, γλαρονιών κ.α., ενώ τα γειτονικά δάση και οι ορεινές περιοχές φιλοξενούν μια εξίσου ποικιλόμορφη ορνιθοπανίδα που περιλαμβάνει αρπακτικά, δρυοκολάπτες κ.α. Στα δάση αυτά ζει επίσης και ικανός αριθμός θηλαστικών, με κυριότερα την αρκούδα (Ursus arctos), το λύκο (Canis lupus) κλπ. Η περιοχή φιλοξενεί επίσης σημαντική ποικιλία από ψάρια, ερπετά, αμφίβια και έντομα.
Γενικά οι Πρέσπες αποτελούν ένα μοναδικό οικοσύστημα, στο οποίο η γεωγραφική θέση, το κλίμα και η σύνθεση της χλωρίδας και της πανίδας αποτελούν άριστες συμβιωτικές συνθήκες για την ύπαρξη και διατήρηση ορισμένων σπάνιων έμβιων ειδών. Η προσπέλαση στο δρυμό γίνεται από τη Φλώρινα (40 χλμ.) με ασφαλτόδρομο και από την Καστοριά (50 χλμ.). Δυνατότητα διαμονής επισκεπτών υπάρχει σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στα χωριά Μικρολίμνη, Πύλη, Αγ. Γερμανός κ.λ.π.
Πληροφορίες: Διεύθυνση Δασών Φλώρινας, Φλώρινα.
Τηλ.: 23850 24171, 23850 45215.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ