ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1                  :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1-Α               :           ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1-Β              :           ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2                  :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2-Α:              :           ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2-Β:             :           ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3                  :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-Α               :           ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-Β              :           ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4                  :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5                  :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΡΩΜΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 6                  :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΙΚΑΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 7                  :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΥΖΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 7-Α               :           ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 7-Β              :           ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 8                  :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΞΕΡΩΝ ΦΑΣΟΛΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 8-Α               :           ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 9                  :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΞΕΡΩΝ ΚΟΥΚΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 10                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΕΒΙΘΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 11                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 12                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 12-Α             :           ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 13                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 13-Α             :           ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 14                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΥΤΛΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 14-Α             :           ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 15                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΙΑΝΘΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 16                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΟΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 17                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΙΠΕΡΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 18                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣΤΙΧΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 19                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΑΧΙΔΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 20                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 20-Α :           ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 21                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΕΜΟΝΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 22                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 23                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ GRAPE FRUIT

ΠΙΝΑΚΑΣ 24                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 25                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗΛΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 25-Α :           ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 26                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΧΛΑΔΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 27                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 27-Α             :           ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 28                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΕΡΙΚΟΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 29                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΡΑΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 30                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 31                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΥΔΩΝΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 32                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΠΑΝΑΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 33                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΩΠΩΝ ΣΥΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 34                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΡΠΟΥΖΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 34-Α             :           ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 35                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΟΝΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 35-Α :           ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 36                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΡΑΟΥΛΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 37                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΝΩΠΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 37-Α             :           ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 38                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΓΔΑΛΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 39                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΡΥΔΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 40                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΙΣΤΙΚΙΩΝ ΑΙΓΙΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 41                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΣΤΑΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 42                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 43                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΞΗΡΩΝ ΣΥΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 44                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 45                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 46                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΩΠΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 46-Α             :           ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 47                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 47-Α             :           ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 48                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΩΠΩΝ ΦΑΣΟΛΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 49                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 50                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΞΕΡΩΝ ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 51                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΓΟΥΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 51-Α             :           ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 52                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΩΠΗΣ ΠΙΠΕΡΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 53                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 54                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 55                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΧΑΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 55-Α             :           ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 56                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 57                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΟΥΛΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 58                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΠΑΡΑΓΓΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 59                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΣΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 60                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙΔΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 61                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΡΟΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 62                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΠΑΝΑΚΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 63                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΠΑΜΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 64                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΚΙΝΑΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 65                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΞΕΡΩΝ ΣΚΟΡΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 66                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕΛΙΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 67                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΤΖΑΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 68                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 69                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΩΠΗΣ ΠΙΣΑΣ ΚΑΙ ΑΡΑΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 70                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΩΠΩΝ ΚΟΥΚΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 71                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΜΑΤΟΠΙΠΕΡΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 72                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΡΩΣΙΜΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 72-Α             :           ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 73                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 73-Α :           ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 74                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 75                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗΔΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 75-Α             :           ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 76                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 77                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΧΥΡΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 78                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΧΥΡΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 79                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΑΝΟΥ ΒΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 80                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΑΝΟΥ ΒΡΩΜΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 81                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΑΝΟΥ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 82                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 82-Α             :           ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 83                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 84                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 85                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΜΗΛΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 85-Α             :           ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 86                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 86-Α             :           ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 86-Β            :           ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ  87               :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΟΙΡΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 87-Α             :           ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 88                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 89                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 89-Α             :           ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 89-Β            :           ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 90                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 91                :          ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 91-Α             :           ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 92                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 93                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 93-Α             :           ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 94                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 95                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΙΓΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 96                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΥΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 96-Α             :           ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 97                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΜΕΛΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 97-Α             :           ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 98                :           ΟΓΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΡΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 99                :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΔΕΡΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 100 :           ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΕΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 101              :           ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ   

                                                ΤΙΜΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 102              :           ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ %

ΠΙΝΑΚΑΣ 103              :           ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 104              :           ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 105              :           ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /2 ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ

                                                ΤΙΜΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 106              :           ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /2 ΣΕ %

ΠΙΝΑΚΑΣ 107              :           ΑΜΕΣΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΕΡ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 108              :           ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΙΜΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 109              :           ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ECU-ΔΡΑΧΜΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 110              :           ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ FEOGA-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ

                                                ΠΡΟΪΟΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 110-Α           :           ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ – ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΠΟ FEOGA-

                                                - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 110-Β          :           ΛΟΙΠΑ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΠΟ

FEOGA-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 110-Γ           :           ΚΑΠΝΟΣ – ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΠΟ FEOGA-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 111              :           ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ FEOGA-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ

ΤΟΜΕΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 112              :           ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 113              :           ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

                                                ΩΣ ΣΠΟΡΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ 114              :           ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 115              :           ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΖΩΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 116              :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ 116 Α           :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

– ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ  

ΠΙΝΑΚΑΣ 117 :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ 117-Α           :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

– ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 118              :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 118 Α           :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 119              :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΙΘΑΡΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ 119-Α           :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

                                                - ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 120 :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΩΜΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 120-Α           :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

– ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 121              :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΚΑΛΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 122              :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΖΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ 122-Α           :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

– ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 123 :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 124              :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ 125              :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΥΤΛΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 125-Α           :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

– ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 125 Β           :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

                                                - ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ    

ΠΙΝΑΚΑΣ 126 :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΙΑΝΘΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 127 :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 128              :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΛΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 129 :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΧΛΑΔΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 130              :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 131 :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΡΑ ΣΥΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 132              :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΑΦΙΔΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 133              :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 134              :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 135              :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 136              :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ (ΜΗΔΙΚΗ,

ΣΑΝΑ, ΑΧΥΡΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 137              :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ

ΣΤΑΦΥΛΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 138              :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΦΥΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ  139 :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 139-Α           :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

– ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 139-Β          :           ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΙΤΗΡΩΝ

                                                ΣΤΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ  140             :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 140-Α           :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

– ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 140-Β          :           ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΙΤΗΡΩΝ

                                                ΣΤΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 141 :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΡΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 141-Α           :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

– ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 141-Β          :           ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΙΤΗΡΩΝ

                                                ΣΤΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 142 :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 142-Α           :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

– ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 142-Β          :           ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΙΤΗΡΩΝ

                                                ΣΤΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 143 :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΛΑ (ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΚΑΙ

ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 143-Α           :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

        ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 143-Β          :           ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΙΤΗΡΩΝ

                                                ΣΤΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 143-Γ           :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 143-Δ          :           ΣΧΕΣΗ ΤΙΜΩΝ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ, ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 144              :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΓΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 144-A           :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

– ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 144-Β          :           ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΙΤΗΡΩΝ

                                                ΣΤΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 145 :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 146 :           ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ –

ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 147 :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 147-Α           :           ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

ΠΡΟΪΟΝ : ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 147-Β          :          ΑΞΙΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 148 :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΤΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 148-Α           :           ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

ΠΡΟΪΟΝ : ΣΥΝΟΛΟ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 148-Β          :           ΑΞΙΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 149 :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 149-Α           :           ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

ΠΡΟΪΟΝ : ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 149-Β          :           ΑΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 149-Γ           :           ΑΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ 1989

ΠΙΝΑΚΑΣ 150 :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 151              :          ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 152              :          ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 153              :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 154 :           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑ ΕΤΗΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Μ.Ε).